Trafikklovgivning for konstruksjonssoner og billetttyper

T

I sommermånedene kan byggesoner gjøre det vanskelig å reise med bil. Konstruksjonssoner øker ikke bare reisetiden, ettersom du må bremse farten for å passere dem, men det kan også skape trafikkork i vanligvis områder som ikke er overbelastet.

Til tross for hvor upraktisk det kan være, er trafikkbygging nødvendig for å holde motorveiene i tilstrekkelig stand. Selv om det kan være frustrerende å reise gjennom konstruksjonssoner, er det viktig å følge trafikklovene, da det beskytter andre bilister og bygningsarbeiderne også.

Distraherte kjørelover

Distraherte kjørelove varierer fra stat til stat, og når du reiser gjennom flere stater, er det viktig å kjenne til og forstå lovene i de omkringliggende statene.

En av de største distrahert kjørende synderne er mobiltelefonbruk. I mange stater er bruk av mobiltelefon ulovlig når du kjører bil. Selv om en stat ikke forbyr bruk av mobiltelefoner i vanlige områder, har konstruksjonssoner vanligvis ytterligere restriksjoner på telefonbruk for å redusere sannsynligheten for distrahert kjøring.

Construction Zone billetter

Det er flere typer billetter du kan motta i konstruksjonssoner, og den vanligste billetten er en hastighetsbillett. Med redusert fartsgrense for lengre veier – og noen områder som er dårlig merket – blir det vanskelig for deg å vite hvor en byggesone begynner eller slutter.

Det er to hovedtyper av fartsbegrensninger i konstruksjonssoner. Den første er en faktisk, fotoforsterket fartsgrense, reduksjon av arbeidssone. Dette er en nyere utvikling som har kommet seg inn i arbeidssonene ettersom statene har oppdatert lovene sine for å bruke fotobokser og radarpistoler for å fange bilister som kjører i fart. Denne hastighetsreduksjonen håndheves i hele området, selv om arbeidere ikke er tilstede.

Den andre typen hastighetsbegrensning er en angitt grense som bare gjelder når arbeidere er tilstede. Det er vanligvis blinkende lys eller indikatorer på fartsgrenseskiltene som indikerer når arbeidere er til stede, noe som hjelper sjåførene å vite når de skal overholde fartsgrensen. Disse grensene kan også håndheves med foto, men det er mer vanlig at en politimann er der for å sikre at bilistene følger fartsgrensen.

Håndtere en billett

Hvis du har mottatt billett i et arbeidsområde, vil du bli utsatt for en høyere bot og strengere straff. Du vil også mest sannsynlig måtte møte i retten og kan få en stor straff for å sette bilister og arbeidere i fare.

Å håndtere denne typen billetter kan være svært vanskelig, og det er best å finne noen som regelmessig håndterer disse situasjonene. Finn en advokat som kjenner og forstår de spesifikke trafikklovene for ditt område, og la dem jobbe på dine vegne.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta