Hvordan designe en restaurant: Gangplass, arbeidsflater, tilgjengelighet

H

Aisle Space

Å designe en restaurant kan være litt som å designe et nettverk av veier. Tøft vi virkelig vurderer “trafikk” i enhver bygning eller struktur vi designer, trafikk inne i restauranten er mer komplisert og trenger mer oppmerksomhet. Ganger som er for smale kan bremse produksjonen, mens på den annen side er for brede ganger sløsing med plass. Vi kan ikke bare gjette hvor mye plass en bestemt gang trenger. Det trenger litt analyse. Imidlertid kan vi bruke noen standardmål som designere av matserveringsfasiliteter bruker.

 • Større ferdselsganger er ganger som brukes til forflytning av mennesker og materialer fra lager til produksjonsområder eller fra produksjonsområder til servicepunktet. De krever 4–6 fot (1,2–1,8 m) bredde.
 • Et utstyr med utstående dør skal aldri plasseres i en større trafikkgang som kun er 4 fot (1,22 m) bred.
 • En midtgang 6 fot (1,83 m) bred kan romme en kjøleskapsdør eller annet utstikkende utstyr.
 • Enkeltgang med begrenset utstyr – 2 fot 6 tommer til 3 fot 0 tommer (0,76 til 0,91 m)
 • Dobbeltgang med begrenset utstyr – 3 fot 6 tommer til 4 fot 6 tommer (1,1 til 1,4 m)
 • Enkel gang med utstikkende utstyr – 3 fot 6 tommer til 4 fot 6 tommer (1,1 til 1,4 m)
 • Dobbeltgang med utstikkende utstyr – 4 fot 6 tommer til 6 fot (1,4 til 1,8 m)
 • Gang med lite trafikk – 3 fot 0 tommer til 4 fot 0 tommer (0,9 til 1,2 m)
 • Gang med stor trafikk – 4 fot 0 tommer til 6 fot 0 tommer (1,2 til 1,8 m)

Arbeidsflater

En riktig utformet arbeidsflate er en nøkkelfaktor for produktiviteten, og til slutt suksessen til en restaurant. Arbeideren eller kokken må være i stand til å bevege seg med letthet og gjøre ham mer effektiv i produksjonen. Nedenfor er noen viktige punkter å vurdere.

 • I produksjonsområder er bordplatene ofte 30 tommer (760 mm) brede fordi den gjennomsnittlige arbeideren kan nå ut bare 30 tommer (760 mm) fra stående stilling.
 • Høyden på arbeidsflaten må tillate arbeideren å utføre forskjellige oppgaver uten å bøye seg.
 • Standard arbeidsflatehøyde som brukes av de fleste designere er 34 til 37 tommer (864 til 940 mm).
 • Variasjoner i høyden kan skapes gjennom skjærebrett på bordet (øke høyden), matter på gulvet (redusere høyden) eller justerbare bordføtter.

tilgjengelighet

I enhver struktur skal personer med funksjonshemming alltid vurderes. Diskriminering er et stort NEI. Tilgjengelighet må være tilstede med hver plan du legger. Nedenfor er noen retningslinjer (basert fra Americans with Disabilities Act) vi kan bruke.

 • Gangbredde: Alle tilgjengelige faste bord skal minst være tilgjengelige ved hjelp av en adkomstgang 36 tommer (915 mm) fri mellom parallelle bordkanter eller mellom en vegg og bordet.
 • Spiseområder: I nybygg skal alle spiseområder, inkludert opphøyde eller nedsenkede spiseområder, loggiaer og uteserveringer være tilgjengelige.
 • Serveringslinjer: Serveringslinjer skal ha minimum fri bredde på 36 tommer (915 mm), med en foretrukket fri bredde på 42 tommer (1065 mm) å tillate passasje rundt en person som bruker rullestol. Brettsleider skal ikke monteres høyere enn 34 tommer (865 mm) over gulvet.

Der går du. Tre kritiske deler som spiller en viktig faktor for suksessen til restauranten du designer. Husk alltid å være oppmerksom på alle detaljer!

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta