Elektronisk Time Clock lønnssystem

E

Verden utvikler seg raskt drevet av nye teknologier som eksisterer for å skape effektiviteter som aldri trodde var mulig. Innen arbeidsstyrkeledelse vurderer mange bedrifter å ta i bruk nye teknologier som f.eks tidsregistreringssystem å skape effektivitet og spare penger.

Å holde oversikt over ansattes tid og tilstedeværelse er en av de sentrale oppgavene til enhver virksomhet.Lønn må beregnes i henhold til faktiske arbeidstimer, ikke på planlagte timer eller individuelle estimater av hvor lang tid en bestemt ansatt brukte på jobben. Hovedvekten av dette systemet er å bidra til å opprettholde en effektiv, produktiv og kostnadseffektiv arbeidsstyrke.

Ettersom organisasjoner blir mer dynamiske, blir optimalisering av arbeidsplassen mer utfordrende. Den utbredte bruken av mobile enheter gjør at mange foranderlige arbeidstimer skjer utenfor kontoret og til og med utenfor normal arbeidstid. Stadig flere ansatte jobber hjemmefra, fra eksterne kontorer og mens de er på farten. Selv om dette gjør at en bedrift kan være mer effektive ogfleksibel, kan det også gjøre det ganske problematisk å holde oversikt over ansattes arbeidstid. Automatisert programvare lar en organisasjon bygge et klart bilde av ansattes tid og oppmøte gjennom omfattende rapporter om tilstedeværelse, fravær, fleksitid, overtid, vaktliste og permisjoner.

La oss gå gjennom en rask oversikt over hvordan dette systemet kan forbedre effektiviteten av virksomheten din:

1. Nøyaktige lønnsposter

Den mest grunnleggende fordelen for virksomheten din er at mindre tid vil bli brukt, både av ansatte og HR, til å spore, registrere og behandle tiden de har brukt på å jobbe hver dag, uke og måned. EN biometrisk system registrerer nøyaktig ansattes ankomst- og utgangstider samt overtid, noe som betyr at den ansatte kan betales tilsvarende.

Ved å oppgradere, kutter noen bedrifter sin tid på å beregne lønn hver måned med opptil 70 %. Ansatte kan fokusere på sine respektive jobber, i stedet for tilleggsoppgaven med å gjøre regnskap for seg selv. Dette automatiserer systemet med lønnsgenerering og fjerner sjansene for eventuelle feil eller avvik som kan oppstå under den manuelle beregningen av lønn, bonuser og overtidskompensasjoner.

2. Forhindre kompisstansing og annet tidstyveri

Tidstyveri kan omfatte alt fra å ta en lengre lunsj enn tilmålt eller klokke inn for en venn når de kommer for sent på jobb, ellers kjent som “kompis punching.“I følge et estimat taper over 75% av bedriftene penger gjennom kompisstansing. Enten det er forsettlig eller ufarlig, kan tidstyveri være kostbart, og et automatisert dette systemet forhindrer det helt.

Biometrisk systemet eliminerer vennestansing og tidstyveri ved å kreve at hver ansatt er på sitt spesifiserte arbeidssted for å slå inn. Ingen kan stjele eller forfalske et fingeravtrykk, og med spesifikke terminaler for å klokke inn og ut, er det ingen sjanse for å dra tidlig. Biometriske tidsregistreringssystemer er en av de beste måtene å eliminere tidstyveri i organisasjonen din.

3. Effektiv planlegging og skiftledelse

En organisasjon med en storstilt medarbeiderbase, spesielt i industri- og produksjonssektoren, er det et vesentlig behov for effektive, smart og effektiv skiftledelse. Dette er avgjørende for å holde produksjonssyklusen i konstant spinn og for å nå forretningsproduksjonsmålene i tide.

Bruken av dette automatiserte systemet tillater større fleksibilitet ved opprettelse og tildeling av skift. Med et automatisert planleggingssystem for ansatte kan personalnivåer tildeles for å møte kravene og behovene til virksomheten. Med bare noen få klikk kan et automatisert tidsregistreringssystem hjelpe deg med å administrere tidsplaner, fordele arbeid og enkelt holde styr på skiftstyring.

4. Økt produktivitet

Ved å redusere og til slutt eliminere praksisen med å manuelt registrere fremmøte- og tidsregistreringer, reduserer et biometrisk system bemanningskostnader, spare ansattes tid og gir lønn med nøyaktige arbeidsdata. Dette fører til effektiv forretningsdrift.

Dette systemet eliminerer risikoen for feilaktige eller kompromitterte dataregistreringer og holder en rettferdig og sanntids oversikt over tidssjekker, arbeidstimer og produktivitet. Dette bidrar til å sikre en jevn flyt av operasjoner og holder oversikt over hver enkelt ansattes prestasjoner og effektivitet. Dette fremmer til slutt et konkurransemiljø i organisasjonen.

5. Hold ansatte informert og fornøyd

Et generelt spørsmål for de som jobber i HR er hvor mye fri en ansatt har igjen i år, eller om de har noen sykedager igjen. En kvalitet dette systemet vil tillate ansatte å få tilgang til denne informasjonen på egenhånd når som helst.

Å tillate ansatte å se fremmøteregistreringene på forespørsel, vil hjelpe dem å se hvor godt de bruker tiden sin på jobben. Innsikten man får ved å se hvor mye tid som brukes på bestemte prosjekter eller på bestemte steder kan være uvurderlig og vil hjelpe dem å eliminere ineffektivitet. Ansatte føler seg bemyndiget når de har tilgang til sin egen informasjon, og det nivået av myndighet kan føre til økt tilfredshet.

Takeawayen

Et papirbasert system kan potensielt fungere for en liten bedrift, men det vil være et komplett mareritt for en større organisasjon. Risikoen for feil vil øke betydelig ettersom HR-teamet blir ansvarlig for å administrere et større antall arbeidere.

Automatiserte systemer kan utvides uten problemer, og du kan introdusere nye funksjoner ved behov. La automatiseres lønnsprogramvare hjelpe deg med å administrere dine HR-behov, lønnsprosesser og holde deg oppdatert på etterlevelseskrav. Få din gratis demo for å hjelpe deg med å ta en informert avgjørelse.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta